Chuyển đến nội dung chính

Laravel Ebook Sách gối đầu của dân LaravelerMột số đầu sách của Laravel cho dân vọc MVC này, list sách bao gồm cả cũ và mới,  trên mạng share có nếu không bạn có thể order trực tiếp, có sách chỉ vài đồng tiết kiệm ăn sáng 1 tháng là đủ , 2 page để đọc sách hay

https://leanpub.com/
https://www.packtpub.com/
 1. Fidao C. - Implementing Laravel - 2013
 2. Laravel_5.1_Beauty_-_Chuck_Heintzelman
 3. Laravel.Design.Patterns.and.Best.Practices
 4. Otwell T. - Laravel - From Apprentice To Artisan - 2013
 5. W. Jason Gilmore - Easy Laravel 5 - 2015
 6. W. Jason Gilmore_ Eric L. Barnes - Easy E-Commerce Using Laravel and Stripe - 2015
 7. Way J. - Laravel Testing Decoded - 2013
 8. code_happy
 9. codebright
 10. Laravel 4 Cookbook - Christopher Pitt _ Taylor Otwell
 11. Laravel Cheatsheet
 12. laravel-5_0-docs
 13. laravel4cookbook
 14. Learning Laravel 4 Application Development - Hardik Dangar-signed
 15. Mastering_Laravel
 16. Packt Publishing_ Laravel Application Development Cookbook

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lộ trình học magento 2

Lên kế hoạch của năm học magento 2, với checklist như bên dưới, một PHP Developer như mình có thể xách laptop đi mà xin việc Magentor hay tự tin tham gia dự án Magento 2 ngon lành.


Magento một platform e-commerce hoàn chỉnh đến nỗi mà vọc mãi vẫn nhầm lẫn, quá nhiều chức năng để triển khai business nhỏ và cả to nữa, một vài framework free khác như opencart, woocomerce ... mình đã từng sử dụng và phát triển, nhưng khi gặp magento dù mất phải tầm 2 tháng để vọc vạch nhưng triển khai vào thực tế mình cảm thấy an tâm hơn nhất là security.Dưới đây có một vài checklist muốn chia sẻ, qua có các bạn có phần overview về kiến thức, một vài tool tay Dev PHP nào cũng phải có : LAMP hoặc LEMP, IDE tốt cho Mage là Phpstorm, Sublime Text 3 version mới UI đẹp mê, Chrome.Tài liệu chi tiết http://devdocs.magento.com/ hạn chế kiếm tút trên mạng

Bài 1 - Cài đặt magento 2Cài đặt Magento 2Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2Thiết lập môi trường trước khi phát triển

Nguồn học magento của tôi

Nguồn học này mình lưu ở note, khi nào cần mang ra dùng, để lại sợ nó mốc, giờ public lên đây, ai bổ xung thêm thì tốt.

Magento 2 Bookmark Events

Tổng hợp events có trong magento ,  tạo thêm event bao nhiêu tuỳ thích theo link sau Events and observers