Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Rsync và SSH

Lệnh phổ thông công dụng đại học, bạn sẽ dùng nhiều khi

Deploy codeGửi fileChuyển thư mục qua lại các ổ đĩa
Nhớ là chỉ chơi với môi trường linux

Nguồn học magento của tôi

Nguồn học này mình lưu ở note, khi nào cần mang ra dùng, để lại sợ nó mốc, giờ public lên đây, ai bổ xung thêm thì tốt.

Git tutorial Cơ bản về git

Git tutorial chỉ là cái tít giật cho nóng thôi, nếu bạn chưa dùng mộtversion control thì một developer nào cũng nên xem,  sau một thời gian làm việc với git hoặc svn thì  version control này  không chỉ dùng cho developer, cứ làm việc với internet càn sao lưu và backup dữ liệu + quản lý thông tin thay đổi trên file thì bạn nên nghĩ đến version control. Trên cloud drive  đều có dạng quản lý tập tin như vậy.

Laravel Ebook Sách gối đầu của dân Laraveler

Một số đầu sách của Laravel cho dân vọc MVC này, list sách bao gồm cả cũ và mới,  trên mạng share có nếu không bạn có thể order trực tiếp, có sách chỉ vài đồng tiết kiệm ăn sáng 1 tháng là đủ , 2 page để đọc sách hay

https://leanpub.com/
https://www.packtpub.com/

Magento 2 configuration checklist

Làm việc với một số developer có thói quen đề phau, cũng tốt vì những thiết lập nâng cao không phải lúc nào cũng tương thích với môi trường đang phát triển, nhưng sau đây cũng có khá nhiều thiết lập mà khi phát triển trên môi trường developer cũng nên thử qua.

Những thiết lập sau không khó nhưng đôi lúc lại gây ra nhiều lỗi ngỡ ngẩn như load mãi không ra trang, order cứ bị duplicate, user logout mà redirect loop ..