Đọc và học cũng cần chia việc

Không phải dân nghiền sách chính gốc, mọt sách thuẩn chủng, nguồn sách trước khi đến với tiếng anh và chuyên nghành chủ yếu qua Thầy giáo chia sẻ, vừa mải mê tìm hiểu vài cách để đọc sách nhanh thì ngẫm lại nhanh theo nghĩa để outline được nó có gì cũng không quá khó khăn, đọc vài summary là đủ không cần phải cân cả vài trăm trang làm gì. 

Tản mạn trên web để kiếm cách học hay  thepresentwriter  có một overview cho ai muốn chuyển từ đọc sang học muốn nó là của mình.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Skill - Tập tành ghi chép Bullet Journal

Lộ trình học magento 2

Laravel Design Patterns và Best Practices Phần 2