Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2016

Yarn tăng tốc hiệu quả npm

Trong khoảng thời gian làm develop từ front end tới backend npm hoặc nodejs không xa lạ gì với bất bì một developer nào, thật thiếu xót nếu không nhắc tới công cụ mở đường mở nối cho quản lý các thư viện js cồng kềnh khi dự án scale.
Điểm mạnh đã rõ ràng, nhưng thật khổ sở khi chạy hoặc cài đặt npm lần đầu các package được lấy từ remote với tốc độ siêu chậm, làm cốc coffee xong về cũng chưa xong.

Cài đặt lamp stack trên Ubuntu

1. Cài đặt Apache

sudo apt-get install apache2