Gỡ bỏ mysql server trên ubuntu

Vì một vài lý do nào đó mà khi cài đặt mysql xong , trong quá trình sử dụng bị lỗi, cần phải cài lại hoặc hết cách xử lý thì việc đầu tiên nghĩ đến là cài lại mysql cho nhanh. Đây chỉ là tình huống cuối cùng nếu như chấp nhận mất mát db.Nhưng cài lại đâu phải lúc nào cũng xuôi xẻ như mình nghĩ,  vì còn nhiều tàn tích của db cũ, nên dưới đây là cách khá ok cho nhiều lần xử lý.


sudo apt-get purge mysql-server mysql-client mysql-common mysql-server-core-xx mysql-client-core-xx
sudo rm -rf /etc/mysql /var/lib/mysql
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean

 Chỗ x là version của mysql ví dụ bạn có thể thay thế  nó bằng 5.5 hoặc 5.7 gì đó

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Skill - Tập tành ghi chép Bullet Journal

Lộ trình học magento 2

Laravel Design Patterns và Best Practices Phần 2