Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2016

Gỡ bỏ mysql server trên ubuntu

Vì một vài lý do nào đó mà khi cài đặt mysql xong , trong quá trình sử dụng bị lỗi, cần phải cài lại hoặc hết cách xử lý thì việc đầu tiên nghĩ đến là cài lại mysql cho nhanh. Đây chỉ là tình huống cuối cùng nếu như chấp nhận mất mát db.