Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2015

Bằng sáng chế Bản quyền Giấy phép

1. Phân biệt Bằng sáng chế và Giấy phép

Bằng sáng chế chứng minh "quyền sở hữu" ý tưởng, sáng tạo, sản phẩm của tác giả trong 1 thời hạn nhất định. Bằng sáng chế này sẽ do từng quốc gia cấp (tác giả xin cấp Bằng sáng chế ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ cấp cho tác giả). Căn cứ vào Bằng sáng chế này, pháp luật của quốc gia đó sẽ bảo vệ quyền lợi của tác giả. Tùy từng quốc gia, người nào đăng ký Bằng sáng chế trước, người đó có "quyền sở hữu" với sản phẩm. Nếu người trước đã đăng ký Bằng sáng chế mà không còn tiếp tục hoạt động sáng tạo, phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm, trong khi người sau vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm, Bằng sáng chế này sẽ được chuyển cho người sau. Lúc này, "quyền sở hữu" sản phẩm, ý tưởng, sáng tạo thuộc về người sau. Khi có Bằng sáng chế, tác giả được quyền cấm người khác làm, sử dụng, bán, hoặc phân phối các sản phẩm, ý tưởng, sáng tạo mà không được phép trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia cấp bằng.

Giấy p…

Giấy phép Creative Commons

1. Tại sao cần sử dụng giấy phép?

Khi phát triển một sản phầm, bạn muốn sản phẩm của mình được mọi người công nhận công sức của bạn, bạn nên sử dụng Giấy phép (License). Ngoài ra, có thể đăng ký sử dụng Bằng sáng chế để chứng minh sản phẩm thuộc "quyền sở hữu" của bạn (Bạn xem thêm tại đây để phân biệt được Bằng sáng chế và Giấy phép).

Nội dung Giấy phép sẽ quy định rõ những điêu bạn muốn cho người khác biết khi dùng sản phẩm của mình.

Việc sử dụng Giấy phép giúp bạn giữ được "quyền tác giả" với sản phẩm của bạn. Khi đó, bạn được toàn quyền tự do sử dụng, phát triển, mua bán sản phẩm theo ý muốn của mình:

a. Bạn có thể giữ sản phẩm cho riêng mình và cấm bất kỳ ai được sử dụng, phát triển, sửa đổi và mua bán nó

b. Bạn có thể bán những quyền được phép với sản phẩm của mình cho người khác

c. Bạn có thể dùng "quyền tác giả" của mình để viết ra những điều khoản bắt buộc khi người khác sử dụng sản phẩm của bạn. Những điều khoản này sẽ nằm trong Giấy phép mà sản phẩm …